Jaarverslag 2010 online

Voorpagina Jaarverslag Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek keurde op 14 maart het Jaarverslag 2010 van de vzw goed. Het document dat nu in het documentatieoverzicht op onze website terug te vinden is, is het inhoudelijk verslag van het tweede werkingsjaar (van de eerste beleidsperiode 2009-2012) van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

In tegenstelling tot 2009, waar er met een bescheiden personeelsinzet vooral achter de schermen werd gewerkt, is 2010 een jaar geworden waarin de vzw met een maximale inzet van personeel naar buiten kon treden met een aantal realisaties, waaronder de succesvolle lancering van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de website en de prentkaartenreeks en de (co-)organisatie van vormingsactiviteiten en een tentoonstelling.

Alle gerealiseerde en nog af te werken acties werden in dit verslag gestructureerd volgens hun vermelding in het actieplan 2010, dat op zijn beurt geënt is op de doelstellingen van de beheersovereenkomst die de vzw in april 2009 afsloot met de Vlaamse overheid. Deze documenten zijn eveneens terug te vinden bij de beleidsdocumenten.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 30-03-2011
  • |
  • Eva Wuyts ()