Oproep stage voor studenten Informatie- en Bibliotheekwetenschappen

Leeszaal Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Informatievoorziening, informatiebeheersing en dienstverlening zijn de trefwoorden van de postacademische vorming Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW) van de Universiteit van Antwerpen, de enige Vlaamse opleiding binnen deze discipline op universitair niveau. Deze eenjarige opleiding wil specialisten in de informatie- en bibliotheekwetenschap opleiden.

Omdat deze studenten behoefte hebben aan toepassing van de kennis en aan het leren in de praktijk wil de opleiding een bemiddelende rol opnemen tussen stagiair en stageplaats. De stage is niet verplicht en zal dus niet gequoteerd worden. Voor uw organisatie is het een kans om kleine (verbeter-)projecten te laten uitvoeren en te profiteren van de frisse kijk en kennis van een student informatie- en bibliotheekwetenschap. De IBW-studenten kunnen hierbij een eerste ervaring opdoen met het werken in de bibliotheek- of documentatiesector.

De richtlijnen en afspraken voor de stage, kunt u nalezen in bijgevoegd document. Stagevoorstellen kunnen tot 1 mei via het aanmeldingsformulier worden ingediend. Stageaanbiedingen die IBW na 1 mei bereiken, kunnen pas na de start van volgend academiejaar worden opgenomen.

Meer informatie over de opleiding kunt u vinden op de website van IBW.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 08-04-2011
  • |
  • Eva Wuyts ()