STCV-samenwerking tussen het Stadsarchief Oudenaarde en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Rederijkersargument gedrukt te Oudenaarde in 1762 door Petrus Joannes Vereecken

Onlangs werd een nieuwe STCV-projectfase opgestart in Oudenaarde. In de komende maanden zullen honderden oude drukken uit de collecties van het Stadsarchief Oudenaarde worden ingevoerd in de STCV-databank. Het Oudenaardse stadsarchief is één van de eerste instellingen die ingingen op het voorstel van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek om samen te werken in het kader van de Short Title Catalogus Vlaanderen.

De Oudenaardse collectie is een mooie verrijking voor de groeiende STCV-databank. Na afloop van de projectfase zullen meer dan 700 exemplaren aan de databank zijn toegevoegd waarvan er vele in nieuwe STCV-records zullen worden beschreven. Uit de algemene collectie oude drukken werden enkele honderden exemplaren geselecteerd die voldoen aan de STCV-selectiecriteria. Oudenaarde als lokaal drukkerscentrum zal ook beter vertegenwoordigd zijn in de STCV. Tot voor enkele weken bevatte de databank slechts twee Oudenaardse drukken. Dit aantal zal aanzienlijk stijgen, ondermeer door de ontsluiting van enkele tientallen Oudenaardse almanakken uit de 18de eeuw. Bijzonder interessant is ook de collectie van meer dan 300 rederijkersargumenten die in de negentiende eeuw werd samengebracht door de Oudenaardse oudheidkundige en musicoloog Edmond Vander Straeten (1826-1895). Deze bescheiden drukjes, meestal slechts een dubbelblad, zijn programma’s voor de theatervoorstellingen die door rederijkerskamers werden opgevoerd. Ze dateren voornamelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw en komen van de persen van drukkers uit Oudenaarde, Kortrijk, Gent en Ieper.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt Vlaamse instellingen die gedrukte erfgoedcollecties beheren de mogelijkheid om samen te werken. Medewerkers van de instellingen kunnen de STCV-workshop volgen waar ze een grondige theoretische en praktische opleiding krijgen rond de beschrijvingsmethode van de STCV. Zo kunnen ze niet alleen hun expertise aanscherpen maar ook als tijdelijke STCV-redacteur meewerken aan de beschrijving van ‘hun’ collectie in de STCV-databank. Meer informatie over deze samenwerkingsmogelijkheden is terug te vinden in het STCV-dossier.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 22-04-2011
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)