'CEST tools' biedt overzicht van softwarepakketten voor collectiebeheer

Logo CEST

Project CEST, wat staat voor 'cultureel erfgoedstandaarden – toolbox' is een project dat tot doel heeft de erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs te maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties. Sinds kort bevat de website van Project CEST in de rubriek 'CEST Tools' ook een overzicht van beschikbare softwarepakketten die nuttig kunnen zijn bij digitaal collectiebeheer. CEST Tools wil ook een platform bieden voor het verspreiden van (opensource-) toepassingen die binnen een erfgoedproject werden ontwikkeld en ook voor andere organisaties van belang kunnen zijn.

Tools worden onderverdeeld in vijf categorieën:

  • digitaliseren en bewerken van digitaal erfgoed (bestandsanalyse, metadata-extractie, migratie);
  • beschrijven van erfgoed (registratiesoftware, data cleaning tools, metadata conversie);
  • duurzaam bewaren (repository software, cloud storage, digital asset management, offline browsers);
  • beschikbaar maken van gedigitaliseerd erfgoed (CMS, link validatie);
  • planning: instrumenten voor het berekenen van kostprijs, opslagcapaciteit ...

Op dit moment bevat het overzicht ruim vijftig tools, telkens met een korte bespreking en een link naar de website. De toolbox wordt voortdurend verder aangevuld. Zoals voor de hele wiki geldt, wordt iedereen uitgenodigd ervaringen in het gebruik van de tools uit te wisselen en/of nieuwe tools voor te stellen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 05-05-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)