Laatmiddeleeuws handschrift 'O wonderlic werc' online beschikbaar

Verluchte pagina uit 'O wonderlic werc'

Vanaf woensdag 18 mei is O wonderlic werc, een laatmiddeleeuws handschrift, online beschikbaar. 'O wonderlic werc' is een perkamenten handschrift uit 1460-1470 dat devotionele teksten van literair belang bevat. Het handschrift wordt bewaard in de Openbare Bibliotheek Brugge, een van de partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Twee gedichten komen ook voor in het Gruuthusehandschrift, twee andere gebeden zijn van de Brugse stadsdichter Anthonis de Roovere (ca. 1430-1482). Het manuscript is overigens de oudste bron waarin deze teksten (Lof van het heilig sacrament en een lofdicht tot Maria) van De Roovere voorkomen. De teksten, de verluchting en de band van dit privé-gebedenboek verwijzen voluit naar het laatmiddeleeuwse Brugge.

Historische Bronnen Brugge

www.historischebronnenbrugge.be is een platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van belangrijke Brugse historische bronnen. Deze bronnen vormen cultureel erfgoed met een onvervangbare betekenis voor de stadsgeschiedenis. De digitale publicatie via deze website laat de erfgoedinstelling toe om het origineel document verder optimaal te conserveren omdat het niet meer ter inzage hoeft te worden gegeven.

Op de site lichten Johan Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen), Saskia van Bergen (Universiteitsbibliotheek Leiden) en Ludo Vandamme (Openbare Bibliotheek Brugge) context en betekenis van het handschrift toe De Brugse dichteres Delphine Lecompte liet zich door het unieke laatmiddeleeuwse devotiehandschrift inspireren tot het schrijven van een eigen gedicht dat op de website te lezen staat.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-05-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)