Concept EU-richtlijn over verweesde werken

Boek met EU-vlag op omslag

De Europese Unie heeft een conceptrichtlijn opgesteld om bepaalde vormen van gebruik van verweesde werken mogelijk te maken. Bibliotheken, archieven, musea, en film- en omroeparchieven zijn momenteel bezig om op grote schaal hun holdings te digitaliseren en ondervinden daarbij de nodige problemen op auteursrechtelijk vlak. De richtlijn moet het mogelijk maken werken waarvan de rechthebbenden niet kunnen worden getraceerd, toch te digitaliseren en online ter beschikking te stellen.

De richtlijn stelt dat een werk alleen de status 'verweesd' kan krijgen na een 'diligent search' (grondige zoektocht) naar de rechthebbenden. Om dubbel werk te voorkomen volstaat het dat één instelling in de EU dit onderzoek doet -- de resultaten moeten door de lidstaten worden opgenomen in een publiek raadpleegbare databank.

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), LIBER (Association of European Research Libraries) en ENCES (European Network for Copyright in support of Education and Science) formuleerden een korte reactie op het voorstel.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-06-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)