Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport brengt participatiesurvey online

Logo Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport

In 2009 voerde het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport de participatiesurvey uit, een grootschalig, wetenschappelijk gefundeerd onderzoek naar kunsten- en cultuurparticipatie, deelname aan het verenigingsleven en sportgedrag. Recent werd een website rond de participatiesurvey gelanceerd met een webtool die toelaat om zelf analyses uit te voeren op de dataset.

De website bundelt de output van de participatiesurvey en bevat daarnaast een overzicht van de presentaties en de publicaties over het onderzoek. Nieuw is de lancering van een interactieve applicatie die gebruikers toelaat zelf cijfermateriaal uit de dataset te genereren en op die manier aan de slag te gaan met de resultaten. Hoewel niet de volledige dataset kan bevraagd worden, bevat de webtool de antwoorden op een ruime selectie van de belangrijkste vragen in de vragenlijst. In totaal kunnen 702 vragen (variabelen) worden opgevraagd. De verdeling van elke variabele kan daarnaast worden opgesplitst naar tien kenmerken. Zo kan nagegaan worden of de verdeling van de antwoorden op een vraag anders is voor mannen dan voor vrouwen, voor jongeren dan voor ouderen, enz. Voor een correcte interpretatie van het cijfermateriaal geeft het Steunpunt op de website ook een leeswijzer met instructies mee.

 

 

 


  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-06-2011
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)