Zeven erfgoedbibliotheken ontvangen een kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid

Erkende Erfgoedbibliotheek

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 erkent de Vlaamse overheid de kwaliteitsvolle werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties zoals erfgoedbibliotheken, archieven en musea door het uitreiken van een kwaliteitslabel. In het voorjaar 2011 dienden dertien organisaties een aanvraag in, waarvan het merendeel een aanvraag als erfgoedbibliotheek.

Alle partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek erkend

Minister Schauvlieghe keurde recent zeven aanvraagdossiers goed. De volgende instellingen - allen bewaarbibliotheken - mogen voortaan het herkenningsteken van Erkende Erfgoedbibliotheek gebruiken:

Hiermee zijn de zes partners die deel uitmaken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek erkend als erfgoedbibliotheek. Logo's partnerbibliotheken Vlaamse Erfgoedbibliotheek

KADOC is reeds erkend als een culturele archiefinstelling en wordt voor deze werking gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid. Eerder al ontving de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen het kwaliteitslabel van erfgoedbibliotheek.

Erkenning van een kwaliteitsvolle werking

Door het toekennen van kwaliteitslabels draagt de Vlaamse overheid bij tot een duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking, die kadert binnen een integraal en geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid. De cultureel-erfgoedorganisaties tonen met dit label aan dat ze hun verantwoordelijkheid als beheerder van het cultureel erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vier basisfuncties (de verzamelfunctie, de behoud- en beheerfunctie, de onderzoeksfunctie en de publieksgerichte functie) op een evenwichtige wijze uit en geven garanties op het vlak van het management. Het label creëert ook mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en informatie-uitwisseling.

Organisaties die een kwaliteitslabel toegekend kregen, worden opgenomen in het register van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Met de zeven nieuwe toegekende kwaliteitslabels zijn er in totaal 78 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 8 erfgoedbibliotheken, 8 culturele archiefinstellingen en 62 musea. De lijst van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties is te vinden op de website van het Agentschap Kunsten en Erfgoed. 

Meer informatie

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-07-2011
  • |
  • Eva Wuyts ()