Enquête over opleidingsbehoeften rond digitale preservering/conservering

Logo DigCurV

Als onderdeel van het door de EU gefinancierde project Digital Curator Vocational Education Europe (DigCurV) doet de Universiteit van Göttingen onderzoek naar de opleidingsbehoeften van medewerkers in culturele instellingen op het gebied van digitale duurzaamheid en het raadpleegbaar houden van digitale informatie.

De enquête telt achtien vragen en neemt ongeveer vijftien minuten in beslag. Hij is opgebouwd uit vier onderdelen:

  • Basisinformatie over uw organisatie
  • De manier waarop training zou moeten worden georganiseerd
  • Vaardigheden en competenties die nodig zijn voor digitale preservering/conservering
  • Opleidingsbehoeften voor digitale preservering/conservering

De informatie zal worden gebruikt voor het ontwerpen van een curriculum voor een opleiding rond digitale preservering/conservering.

Meer informatie over het project en de resultaten van het onderzoek vindt u op de website van het project.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 07-07-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)