Online calculators voor berekenen publiekdomeinstatus beschikbaar

Schermafdruk publiekedomeincalculator

Auteursrechtelijke bescherming is tijdelijk. Na een wettelijk vastgestelde periode vervalt deze bescherming en komt het werk in het publieke domein. Werken in het publiek domein mogen zonder toestemming vrij gekopieerd, verspreid, aangepast en gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden. In theorie dragen werken in het publieke domein bij aan gedeelde kennis en cultuur en stimuleren ze commerciële activiteiten rondom de werken. Commerciële exploitatie maakt ze bovendien toegankelijker.

In de praktijk is het zeer complex om te bepalen wanneer de termijn van auteursrechtelijke bescherming voor een werk voorbij is. Dit is al complex binnen de Nederlandse wetgeving, maar wanneer de auteursrechtelijke status bepaald moet worden voor de hele Europese Unie, is dit nog veel ingewikkelder.

Calculators

Als onderdeel van het project EuropeanaConnect hebben Nederland Kennisland en het Instituut voor Informatierecht publiekedomeincalculators ontwikkeld voor alle jurisdicties in de Europese Unie (27), Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Deze calculators berekenen of de bescherming van een werk door het auteursrecht of naburige rechten verlopen is of niet. Calculators voor al deze landen zijn beschikbaar op outofcopyright.eu.

Onderzoek

Dit is de eerste keer dat deze vraag over de duur van auteursrechtelijke bescherming structureel onderzocht is. Het onderzoek naar de lokale wetgeving laat een complex semi-geharmoniseerd veld zien van de Europese intellectuele eigendom-wetgeving. Deze complexe wetgeving maak het onnodig moeilijk om toegang te krijgen tot de culturele, sociale en economische potentie van werken in het publieke domein. Identificatie van deze werken moet worden versimpeld zonder onnodige kosten, door echte Europese harmonisatie en een versimpeling van de duur en territorialiteit van het auteursrecht. De onderzoeksresultaten zijn eveneens te vinden op outofcopyright.eu.

Kennisland en het Instituut van Informatierecht zullen de calculators blijven verfijnen en aanpassen de komende periode. Men onderzoekt ook hoe gebruik kan worden gemaakt van Open Data-bronnen, zoals DBPediaEuropeana en Bibliographica, om automatische calculatie van de publieke domein-status van een werk beschikbaar te maken.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-08-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)