Regionaal Archief Leiden sluit online krantenarchief na conflict met auteursrechtenverenigingen

Leidsch Dagblad 1 maart 1860

Het Leids Dagblad meldt dat het Regionaal Archief Leiden haar digitaal krantenarchief van de laaste 70 jaar offline heeft gehaald na een conflict met de stichtingen Lira en Pictoright over de auteursrechten van freelance journalisten en fotografen.

Het betreft hier specifiek de rechten van de freelance auteurs en fotografen. Met de uitgevers van kranten als het Leids Dagblad, die de rechten bezitten op het werk van hun vaste krachten, is wel overeenstemming over de online publicatie van het archief.

Hoewel nog geen schadeclaim werd ingediend, vreesde de Leidse wethouder op basis van eerste gesprekken met Lira en Pictoright dat de gemeente enkele tienduizenden euro's per jaar zou moeten ophoesten om het archief online te houden. De wethouder verbaast zich over het feit dat dit stedelijk erfgoed door iedereen kan worden ingezien in de leeszaal, maar dat het online brengen ervan blijkbaar een probleem is.

Lira en Pictoright noemen het offline halen van het archief voorbarig – men was bereid zolang de gesprekken liepen het materiaal online te laten staan. Leiden had hoe dan moeten betalen voor verdere terbeschikkingstelling via internet, maar de auteursrechtenverenigingen willen niet kwijt hoeveel.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 01-09-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)