Cursusaanbod FARO UPDATE in het najaar

Logo FARO

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, biedt ook dit najaar een uitgebreid pakket vorming aan binnen haar FARO UPDATE-programma. De vormingen passen meestal in een traject, maar u kan uit elk traject  kiezen wat voor u interessant is. De meeste trajecten worden trouwens jaarlijks zodat u uitgebreid de kans hebt om deel te nemen.

Datum Vorming
14 september Vormingsdrieluik EPICS | Erfgoed uit de omgeving van de school
30 september Met nieuwsgierige blik 2011 | Bedrijfscollecties
19 oktober Train the Trainer Mondelinge geschiedenis | Module 1: De methodiek
25 oktober Het Groot Onderhoud
28 oktober Train the Trainer Mondelinge geschiedenis | Module 2: Projectwerking
18 november Train the Trainer Mondelinge geschiedenis | Module 3: Het interview
23 november Train the Trainer Mondelinge geschiedenis | Module 4: Opnemen en bewaren van het interview
30 november Train the Trainer Mondelinge geschiedenis | Module 5: Ontsluiten + Module 6: Mondelinge geschiedenis in een diverse context
16 en 17 december Labour, Labour Relations and Occupational Identities in Hotels, Restaurants and Cafes (18th-20th centuries)
6 december Netwerken in de cultureel-erfgoedsector: vanuit de praktijk bekeken
COLLECTIEBEHEER. Vormingen in functie van het behoud en/of beheer van erfgoedcollecties
13 en 14 december Pre-announcement | Plastics Recognition. Practical ways of identifying plastics… & making sure they live the dream: growing old – looking young
DIGITALISEREN EN DIGITAAL ARCHIVEREN. Vormingsaanbod rond digitaliseringsprocessen
7 oktober Module 1 | Digitaliseren van documenten: organisatie, procedures en wetgeving
13 oktober Module 2 | Digitaliseren van documenten: technische aspecten en kwaliteitseisen
24 november Module 3 | Metamorfozerichtlijnen en de technisch-wetenschappelijke context van het digitaliseren van documenten
2 december Module 8 | Digitaal documentbeheer
ERFGOEDDAG. Vormingen in het kader van erfgoeddag
6 oktober  Inspiratiedag 'Helden?' | Erfgoeddag 2012
10 oktober Infosessies Erfgoeddag 2012 (Tongeren)
11 oktober Infosessies Erfgoeddag 2012 (Hofstade-Zemst)
12 oktober Infosessies Erfgoeddag 2012 (Gent)
13 oktober Infosessies Erfgoeddag 2012 (Kortrijk)
14 oktober Infosessies Erfgoeddag 2012 (Antwerpen)
17 oktober Infosessies Erfgoeddag 2012 (Brussel)
ERFGOEDGELEERDE II. Competenties, profielen en opleidingen voor erfgoedwerkers
8 november Workshop voor stagementoren: hoe u de erfgoedwerkers van de toekomst wind in de zeilen kunt geven!
15 november Welkom in erfgoedland! Kennismakingsavond voor stagiairs
GAMMA. De basistools voor een erfgoedwerker
20 september Vrijwilligers in de erfgoedsector: gratis werkkracht of onbezoldigde medewerker?
18 oktober Kennismanagement: over hoe je kennis beheert en verwerft binnen de eigen organisatie
ICT-UPDATE. Zeer praktische ICT-vormingen
12 oktober Opensourcesoftware voor erfgoedorganisaties
12 oktober Hands-on workshop Drupal Gardens | Maak snel een eenvoudige website
29 november Hands-on workshop CollectiveAccess
8 december Microfilm digitaliseren
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-09-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)