Update van het Flandrica.be-project op Informatie aan Zee

Krant, affiche, tijdschrift, handschift

Op Informatie aan Zee werd vandaag een statusupdate van het Flandrica.be-project van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek gepresenteerd. Het eerste deel van het project, de ontwerpfase die in april werd opgestart, is inmiddels bijna afgerond. Dat betekent dat de eerste werkproducten van het project gereed zijn.

Het zijn welliswaar vooral 'interne' resultaten, maar die zijn daarom niet minder belangrijk voor het welslagen van het project:

 • Een visie voor de virtuele erfgoedbibliotheek, met een beschrijving van de missie, de doelgebruikers en het corpus
 • Selectiecriteria en een initiële selectielijst van meer dan 500 documenten die het komende jaar integraal zullen worden gedigitaliseerd
 • Gebruikersvereisten voor de portaalsite en de virtuele tentoonstellingsruimte
 • Metadata- en digitaliseringsstandaarden
 • Plannen van aanpak voor de zes lokale digitaliseringstrajecten, gebaseerd op analyses van het door de projectpartners geselecteerde materiaal
 • Analyse van de infrastructuuropties voor aggregatie en ontsluiting

In de projectnieuwsbrief die in oktober verschijnt, wordt op een aantal van deze aspecten dieper ingegaan.

Meer informatie

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 16-09-2011
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)