Europese uitgangspunten voor de digitalisering van boeken die uit de handel zijn

Boek met de titel 'Pas op. Dit is geen nieuw boek. Dit is een oud boek''

Jaarlijks komen er honderdduizenden nieuwe titels op de Europese boekenmarkt, maar slechts enkele worden echte bestsellers. Een flink aantal boeken raakt uiteindelijk uit de handel omdat uitgevers de marketing- en opslagkosten voor gedrukte boeken niet meer kunnen opbrengen als de verkoop achterblijft. Terwijl uitgevers steeds meer boeken op de markt brengen via e‑boeken en printing on demand, blijven veel titels nog altijd in de collecties en archieven van Europese bibliotheken.

Via bemiddeling door de Europese Commissie kwam over deze materie eind vorige maand een 'memorandum of understanding' (MoU) tot stand. Hierin legden bibliotheken, uitgevers, auteurs en auteursverenigingen de belangrijkste uitgangspunten vast op basis waarvan Europese bibliotheken en andere culturele instellingen boeken en periodieken uit hun collectie die niet meer in de handel zijn, kunnen digitaliseren en online ter beschikking kunnen stellen.

Deze uitgangspunten moet vrijwillige licentieovereenkomsten stimuleren en ondersteunen, met respect voor het auteursrecht en onder de voorwaarde dat rechthebbenden altijd het eerste recht hebben om werk dat uit de handel is te digitaliseren en beschikbaar te stellen. Het memorandum vormt een onderdeel van het streven van belanghebbenden en de Europese Commissie naar grootschalige digitalisering door de Europese culturele instellingen.

Meer informatie

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-10-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)