Universiteitsbibliotheek Leuven digitaliseert jaargangen 14-18 van 'De Legerbode'

Voorpagina De Legerbode 22 oktober 1914

De Universiteitsbibliotheek van Leuven heeft onlangs de digitalisering van de Belgische krant De Legerbode  afgerond. De jaargangen 1914 tot en met 1918 zijn sinds kort online beschikbaar via LIBISnet en Abraham - Catalogus van Belgische kranten.

Dit militaire blad, dat de hele oorlog lang een belangrijke rol heeft gespeeld op het vlak van informatie en propaganda, verscheen op initiatief van het Belgische Ministerie van Oorlog. Het was in de eerste plaats voor de soldaten bestemd en werd gemiddeld drie maal per week verspreid waarbij elke compagnie, eskadron of batterij tien Franse en tien Nederlandse exemplaren ontving.

De krant is een rijke bron van informatie over de geschiedenis van Wereldoorlog I in België. Het digitaal ontsluiten van de reeks sluit dan ook perfect aan bij de groeiende aandacht voor de Eerste Wereldoorlop in Europa en de vele initiatieven die in de maak zijn in aanloop naar de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog in de periode 2014-2018.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 26-10-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)