PRISMA: Analyses, visies, uitdagingen en kansen voor cultureel erfgoed in Vlaanderen

Voorpagina van het tijdschrift faro over PRISMA

Het herfstnummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is volledig gewijd aan PRISMA, een uitgebreide veld- en toekomstanalyse van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. In faro vindt u de belangrijkste onderzoeksresultaten, discussie- en visieteksten.

Het eerste luik bestaat uit een beknopte schets van het veld waarna de kwantitatief gerichte onderzoekslijnen van PRISMA aan bod komen: de surveys rond erfgoedparticipatie en het cijferboek.

In een tweede deel ligt de focus op enkele bijzondere thema’s die cruciaal zijn voor de toekomst van het cultureel erfgoed. Hierin is ook een artikel gewijd aan de toekomst van de Vlaamse erfgoedbibliotheken:

Ten slotte volgen nog enkele beschouwingen over uitdagingen voor de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen in een internationaal perspectief.

U kan dit nummer gratis aanvragen bij FARO via bestellingen@faronet.be met vermelding van uw volledige naam (voornaam + familienaam) of naam van de instelling en adres (straatnaam, huisnummer, postcode, gemeente).

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 04-11-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)