Presentaties studiedag BnF over massaontzuring beschikbaar

Installatie voor massaontzuring

In maart 201 organiseerde de Bibliothèque nationale de France een studiedag met de titel 'Massaontzuring: een basistechniek voor het behoud van erfgoedcollecties in bibliotheken en archieven'. De volgende onderwerpen kwamen op de studiedag aan bod:

  • Waarom ontzuring? Zekerheden en onzekerheden van modern papier
  • Massaontzuring: historische en technische achtergrond, de huidige praktijk, toenemend gebruik
  • De geschiedenis en de huidige praktijk in de Bibliothèque nationale de France
  • Drie Europese praktijkvoorbeelden
  • De plaats van ontzuring in het conserveringsbeleid

De presentaties van deze studiedag zijn nu online beschikbaar.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-11-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)