PACKED en DEN brengen samen software voor beheer digitaal erfgoed in kaart

Logo's PACKED en DEN

Voor het project CEST voerde PACKED (het Vlaamse Expertisecentrum Digitaal Erfgoed) reeds intens overleg met DEN (Stichting Digitaal Erfgoed Nederland) over het uitwisselen van expertise over digitaal erfgoedstandaarden. Nu is overeengekomen om ook samen te werken rond de opbouw en het onderhoud van een databank met softwarepakketten voor het beheer van digitaal erfgoed.

Deze databank bevat korte besprekingen van registratiesoftware, software om bestanden te converteren of te analyseren, software om een e-Depot op te zetten, enz. Zowel de CEST-wiki als de website van DEN zullen gegevens tonen die afkomstig zijn uit deze gemeenschappelijke databank. Het project vormt een eerste aanzet tot verdere samenwerking voor DEN en PACKED.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 20-12-2011
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)