Vormingsaanbod voor beheerders van erfgoedcollecties in 2012

Voorpagina brochure 'Vormingsaanbod 2012'

De nieuwe brochure Vormingsaanbod 2012 bundelt opnieuw het vormingsaanbod van de consulenten van de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en van expertisecentra, erfgoedcellen en landelijke musea. Het aanbod 2012 concentreert zich op (actuele) methodieken in de erfgoedzorg en -ontsluiting.

Dit betekent dat vorming omtrent inhoudelijke thema’s (zoals bijvoorbeeld lezingen of studiedagen over cultuurhistorische onderwerpen) niet in dit aanbod voorkomen. Wel gaat het over vorming rond de basisfuncties van een erfgoedwerking (behoud en beheer, collectieregistratie, publiekswerking, onderzoek en management). Voor 2012 werd het aanbod voor behoud en beheer sterk overigens uitgebreid.

Een volledig overzicht van de aangeboden vormingen vindt u in de brochure Vormingsaanbod 2012 of in de kalender van FARO.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-01-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)