STCV-samenwerking met Stadsarchief Oudenaarde voltooid

Den nieuwen Vlaemschen comptoir almanach

In december 2011 werd de STCV-projectfase in Oudenaarde met succes afgerond. Het Stadsarchief Oudenaarde ging eerder in 2011 in op het aanbod van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek om een samenwerking op te zetten die als doel had om alle Vlaamse drukken gedateerd voor 1801 en bewaard in de historische bibliotheekcollecties van het Stadsarchief op te nemen in de databank van de Short Title Catalogus Vlaanderen. Door dergelijke samenwerkingen op te zetten wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het gedrukte Vlaamse erfgoed dat verspreid is over vele tientallen Vlaamse erfgoedinstellingen beter ontsluiten.

De resultaten

In de afgelopen maanden werden in totaal 825 exemplaren uit de Oudenaardse collecties toegevoegd aan in totaal 707 STCV-beschrijvingen. Een groot deel van deze exemplaren behoort tot edities die nog niet eerder beschreven waren in de STCV. Liefst 573 nieuwe editiebeschrijvingen werden aan de databank toegevoegd. Door de formule van de samenwerking, waarbij een lokale medewerkster instond voor de aanmaak van de beschrijvingen en de STCV-projectmedewerker een controle uitvoerde, voldoen ook deze nieuwe beschrijvingen aan de strenge kwaliteitsnormen van de databank.

De Oudenaardse collecties vormen een heterogeen geheel. In de loop der tijd ontstonden er wel een aantal duidelijke zwaartepunten in de verzameling. Het zijn juist deze zwaartepunten die een bijzondere verrijking vormen voor de STCV.

Oudenaardse drukken

Ten eerste wordt in het Stadsarchief een mooi staal bewaard van de lokale pers. De Oudenaardse drukpers behoort tot de oudste van Vlaanderen. Al in 1480 drukte Arend de Keysere er de omvangrijke Sermones quinquaginta super orationem dominicam van Hermannus de Petra. Het Stadsarchief bewaart een bijzonder fraai exemplaar van deze Oudenaardse incunabel. De Keysere verhuisde in 1482-1483 echter naar Gent waarna de stad meer dan 250 jaar geen drukkerij bezat. Pas in 1751 kreeg Oudenaarde weer een eigen drukker toen Petrus Joannes I Vereecken de omgekeerde beweging maakte en zijn drukkerij van Gent naar Oudenaarde verhuisde. In de tweede helft van de 18de eeuw voorzagen Petrus Joannes I en diens zoon Petrus Joannes II en daarna ook Dominicus-Joannes Bevernaege de stad van drukwerk: almanakken, devotieliteratuur, gelegenheidsdrukwerk, … Voor de projectfase in Oudenaarde telde de STCV welgeteld 2 beschrijvingen van Oudenaardse drukken.  Nu zijn het er 141.

Toneelprogramma’s

De ongeveer 350 ‘rederijkersargumenten’ die de Oudenaardse musicoloog Edmond Vander Straeten (1826-1895) op het einde van de 19de eeuw aan de stad schonk zijn een tweede schat. Deze rederijkersargumenten zijn programma’s van de toneelstukken die door rederijkerskamers werden opgevoerd. De collectie concentreert zich op de rederijkerskamers die in de tweede helft van de 18de eeuw actief waren in het zuidelijke deel van de huidige provincies Oost- en West-Vlaanderen. Bedoeld om te lezen voor of tijdens de voorstelling en niet om te bewaren, zijn dergelijke drukjes nu eerder zeldzaam geworden. Deze omvangrijke collectie is dan ook een bijzonder rijke getuige van het cultuurleven in Vlaanderen tussen ruwweg 1740 en 1800.

Wie meer wil weten over de STCV en over de mogelijkheden tot samenwerking rond dit project, vindt hierover uitgebreide informatie in het STCV-dossier.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-01-2012
  • |
  • Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)