STCV goes digital: links naar online exemplaren opgenomen

Franciscus Aguilon, Opticorum libri sex, folio R2 recto

De Short Title Catalogus Vlaanderen, de bibliografie van het in Vlaanderen gedrukte boek vóór 1801, neemt vanaf nu ook links op naar integraal gedigitaliseerde exemplaren van opgenomen titels. Hierdoor is het mogelijk vanuit een STCV-record ineens een digitaal exemplaar te raadplegen.

Exemplaren van UGent

In eerste instantie vindt u digitale exemplaren van de Universiteitsbibliotheek Gent in STCV. De Universiteitsbibliotheek voert sinds enkele jaren een groot digitaliseringsproject uit in samenwerking met Google. Daardoor zijn veel van haar oude drukken in digitale vorm beschikbaar gekomen. Bovendien neemt UGent consequent een STCV-referentie op in haar catalogus, waardoor het relatief gemakkelijk was om links naar 1042 exemplaren op te nemen in 865 titelbeschrijvingen.

Filteren op digitaal beschikbare exemplaren

Anet, de automatiseringsafdeling van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen, deed de nodige aanpassingen aan de databank. Op basis van het door de Gentse universiteitsbibliotheek aangeleverde databestand werden de links aan de records toegevoegd. Het scherm 'Geavanceerd zoeken' kreeg een bijkomende filter op type drager. Bij een zoekopdracht kunt u nu aangeven dat u alleen titels wilt zien waarvoor een online kopie beschikbaar is. 

Verdere uitbreiding

Bij nieuw verwerkte exemplaren zal vanaf nu een link worden opgenomen in het STCV-record als er een digitale kopie beschikbaar is. Bij het toevoegen van links is het belangrijk om zeker te zijn dat het om een kopie van een specifiek exemplaar gaat. Het retroactief opnemen van links voor al verwerkte collecties zal daarom gradueel en na grondige controles worden uitgevoerd. Aan de deelnemende bibliotheken is gevraagd om links door te geven aan het STCV-project wanneer zij opgenomen exemplaren hebben gedigitaliseerd.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 12-01-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)