Restauratie bibliotheek van de abdij van Bornem

Erfgoedbibliotheek van de Sint-Bernardusabdij te Bornem

De bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij te Bornem bevat een unieke collectie boeken met een niet te onderschatten culturele en erfgoedwaarde, waaronder een aantal handschriften en oude drukken. In het kader van de geplande restauratie van het hele abdijcomplex zal ook de bibliotheek in een nieuw kleedje worden gestoken. Het gebouw, dat dateert uit de jaren 1880, kampt al enige tijd met vochtproblemen waardoor de waardevolle boeken die er worden bewaard aangetast worden door schimmels.

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) begeleidde de abdij bij het indienen van een subsidiedossier bij de provincie Antwerpen voor de restauratie van de boekencollectie. Op 6 januari 2012 werd deze subsidie officieel toegezegd, waarmee een deel van het project zal kunnen worden gefinancierd. Een werkgroep zal het project verder begeleiden. Daarin zetelen vertegenwoordigers van CRKC, KADOC-KU Leuven, de Maurits Sabbebibliotheek van factulteit Godsdienstwetenschappen van de de KU Leuven, de Gemeente Bornem en de Dienst Erfgoed van de Provincie Antwerpen. De werkgroep zal zich buigen over een plan van aanpak en meedenken in de uitwerking van een toekomstvisie voor dit unieke erfgoed.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 20-01-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)