Universiteit van Amsterdam investeert vier miljoen in onderzoek ‘Cultureel erfgoed en digitale ontsluiting’

Nederlandse cultureel-erfgoedvoorbeelden

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat de komende vijf jaar vier miljoen euro investeren in het onderzoekszwaartepunt 'Cultureel erfgoed en digitale ontsluiting'. Bij het onderzoek zal men samenwerken met het cultureel erfgoedveld.

Het onderzoek richt zich op de identificatie met cultureel erfgoed in het heden, waarbij erfgoed niet alleen opgevat moet worden in de conventionele materiële betekenis van gebouwen, kunstwerken en tradities, maar ook in de immateriële betekenis van (nationale) identiteit en gedachtegoed. De perceptie van cultureel erfgoed in het heden vindt vooral plaats door middel van digitale ontsluiting, een essentiële schakel in de disseminatie van kennis over erfgoed.

Onderzoeksvragen

Het overkoepelende programma stelt de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat is de relatie tussen contemporaine percepties van materieel cultureel erfgoed en veranderende opvattingen over conservering en restauratie?
  2. Wat is de functie van cultureel erfgoed in het dynamische proces van identificatie met de stedelijke en (supra)nationale omgeving?
  3. Hoe kunnen we de wetenschappelijke kennis over deze processen via digitale technieken vergroten en op interactieve wijze ontsluiten?

Beoogde resultaten

Het doel van de gezamenlijke onderzoeksfocus is te komen tot nieuwe inzichten in de historische en contemporaine functie van erfgoed en in de culturele processen die hiermee gepaard gaat (kenniscreatie). Bovendien zal een gezamenlijke onderzoeksfocus een belangrijke inhoudelijke impuls geven aan innovatieve, digitale methoden van ontsluiting en presentatie (kennisdisseminatie).

Meer informatie vindt u op de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-01-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)