ENUMERATE Core Survey: Pan-Europese enquête over digitalisering van cultureel erfgoed (Nederlandstalige versie beschikbaar)

Logo ENUMERATE

In de maand februari van 2012 organiseert het Europese project ENUMERATE een pan-Europees onderzoek naar de status van digitalisering in erfgoedcollecties: de ENUMERATE Core Survey. Europese erfgoedinstellingen (bibliotheken, archieven, musea, monumenten en erfgoedsites) ontvangen binnenkort een oproep om aan de online enquête mee te doen.

Algemeen belang

Het verzamelen van erfgoedstatistieken is van direct nut voor de gehele erfgoedsector. De geaggregeerde resultaten van de enquête worden teruggegeven aan de sector via een open data platform.

Nationale en Europese overheden kunnen uit de statistieken leren op welke terreinen extra stimulering van overheidswege wenselijk of noodzakelijk is. Omdat het onderzoek behalve op digitalisering als zodanig ook ingaat op de kosten en (duurzame) toegankelijkheid van digitaal erfgoed, levert het onderzoek een integraal beeld op.

Maar ook voor individuele instellingen biedt deelname aan de enquête grote voordelen. Als instelling krijg je in ruil voor deelname aan het onderzoek de mogelijkheid om via het data platform de key performance indicators van je eigen instelling te vergelijken met de geaggregeerde gegevens van instellingen in nationaal of Europees verband. 

Online survey

Lees de toelichting bij het formulier op de website van ENUMERATE website of ga direct naar het Nederlandstalige online enquêteformulier.

Meer informatie over ENUMERATE vindt u in een achtergrondartikel op de website van Digitaal Erfgoed Nederland.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-01-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)