KBR verwerft oudste gedrukte kaartfragment van onze gebieden

Fragment van de kaart

De Koninklijke Bibliotheek van België kocht recentelijk de ‘Corte Cronikel’ van Cornelis van Hoorn, een wereldkroniek in rolvorm, met daarin een kaartfragment dat de oudste gedrukte topografische kaart van onze gebieden blijkt te zijn.

De wereldkroniek bestaat uit 18 gedrukte bladen, met de hand ingekleurd, en maakte voordien deel uit van een Blaeu-atlas. Het aangekochte exemplaar draagt de datum 1586 en is een latere uitgave in het Nederlands van de kroniek van Cornelis van Hoorn uit 1537 waaraan op het laatste blad een vervolg van de kroniek tot 1557 is toegevoegd. Dit laatste blad is gedrukt op een kaartfragment dat de Zuidelijke Nederlanden afbeeldt in zwart-wit.

De wereldkroniek is in verscheidene opzichten uniek. De volledig Nederlandse uitgave uit 1586 met het toegevoegde blad is nergens anders teruggevonden. Daarnaast is het kaartfragment een unieke vondst, die toelaat om de incompleet bewaarde kaart van de Antwerpse uitgever Jan Van Hoirne uit 1526 aan te vullen. Van het bewaarde exemplaar van deze laatste kaart ontbreekt het blad waarop de Zuidelijke Nederlanden zijn afgebeeld. Daardoor is het bewaarde blad dat de verso uitmaakt van het laatste blad van de wereldkroniek van Van Hoorne de oudste gedrukte topografische kaart van onze gebieden, of anders gezegd, van het huidige België.

De identificatie van de kaart is gebaseerd op een studie van Marco van Egmond, conservator kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. De Koninklijke Bibliotheek van België kon, met de tussenkomst van een mecenas, de kaart aankopen voor 30.000 euro.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 01-02-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)