Nederlandse samenwerking rond back-up van digitale collecties

Bas Savenije (KB) en Jan Müller (Beeld en Geluid)

Nu de hoeveelheden digitale informatie in rap tempo toenemen, is het voor erfgoedinstellingen heel belangrijk om voor de veilige opslag van al dat materiaal efficiënte methodes te vinden. Daarover ging het symposium dat de Nederlandse Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) gisteren in Den Haag organiseerde en waaraan zo’n 150 vertegenwoordigers uit het cultureel erfgoed, wetenschap, media en uit de archiefwereld deelnamen.

KB en Beeld en Geluid bewaren elkaars back-ups

Tijdens het congres maakten het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (BenG) en de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek (KB) bekend dat zij kopieën van hun digitale bestanden bij elkaar onderbrengen. Dat leidt tot uitwisseling van expertise en een kostenbesparing, want tot nu toe was de back-up ondergebracht bij een commercieel bedrijf. De back-up van de KB is inmiddels bij Beeld en Geluid ondergebracht. Op termijn zal Beeld en Geluid datzelfde doen bij de KB. Beeld en Geluid hoopt in de toekomst ook met andere organisaties kennis, ervaring en andere faciliteiten te kunnen delen om zo nog efficiënter te kunnen werken aan het behoud van het culturele erfgoed. Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD)

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) is in 2008 opgericht om te bevorderen dat digitale informatie in Nederland duurzaam wordt beheerd en ook in de toekomst bruikbaar blijft. Partners van de NCDD zijn Beeld en Geluid, Data Archiving and Networked Services (DANS), het Nationaal Archief en de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid onder leiding van EYE Film Museum. De partners in de Coalitie werken aan een nationale infrastructuur voor de gehele publieke sector.

In Vlaanderen wordt momenteel gewerkt aan de oprichting van een Platform Digitale Duurzaame Toegankelijkheid, waarvan een eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 23 februari 2012.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 01-02-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)