Openbare Bibliotheek Brugge en CORES starten project voor eerstelijnszorg erfgoedcollecties

Droogreinigen van de band bij het uit de kast halen van de boeken

Erfgoedcollecties laten leven veronderstelt dat ze in goede gezondheid verkeren. Dit gebeurt door toe te zien op preservering, conservering en restauratie. Een belangrijke stap in dit proces is het verwerven van inzicht in de fysieke toestand van de individuele handschriften en boeken (schaderegistratie) en conserverende handelingen of kleine restauraties toe te passen op objectniveau.

Deze beide componenten maken deel uit van een project dat dit voorjaar van start gaat in de Openbare Bibliotheek Brugge. Het betreft een algemeen nazicht en eerste conservering van de historische boekencollecties van de bibliotheek in samenwerking met CORES, het competentieplatform dat de opleiding van 'Restauratievakman van boeken en archief' verzorgt.

In een eerse fase, die loopt van 6 februari tot half mei 2012, worden circa 1250 oude boeken nagezien. Een evaluatie van de eerste fase moet duidelijk maken of ook in de toekomst op deze manier kan worden verdergewerkt.

Vier onderdelen

Het nazicht zal bestaan uit vier onderdelen: het droogreinigen, de beknopte beschrijving van de materiële staat (schaderegistratie), het uitvoeren van een lederbehandeling en waar mogelijk het toepassen van een boeken-EHBO-behandeling.

Bij het reinigen worden de boeken stofvrij gemaakt en losse deeltjes in zakjes opgeborgen. De beknopte schaderegistratie gebeurt in functie van verdere behandeling. Hierbij worden in eerste instantie drie categorieën gehanteerd.

De lederbehandeling is het aanbrengen van een aangepaste leerdressing, rekening houdend met de staat van het boek en de andere kenmerken van de band. Dit dient onder veilige omstandigheden te gebeuren, met gebruik van een zuurkast.

Boeken-EHBO, tenslotte, bestaat uit bescheiden herstellingen en restauraties van vaak voorkomende schadegevallen (bijvoorbeeld rug of kapje los) die binnen een kort tijdsbestek kunnen worden geremedieerd.

Uitvoering

De uitvoering gebeurt door studenten van de lopende CORES-opleiding en door vier personeelsleden van de Openbare Bibliotheek Brugge. De coördinatie en begeleiding vanuit het competentieplatform CORES zijn in handen van Marijn de Valk, zelfstandig restaurator en gastdocent bij CORES, en Martine Eeckhout, docent en coördinator van CORES.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 07-02-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)