Tevredenheidsenquête van de Universiteitsbibliotheek KU Leuven

Universiteitsbibliotheek

Voor de tweede keer ondervragen alle KU Leuven bibliotheken hun klanten over de kwaliteit van de dienstverlening, het informatieaanbod en de infrastructuur. Dit gebeurt aan de hand van een online bevraging bij het personeel en de studenten. De Universiteitsbibliotheek hoopt op die manier een duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen van haar publiek en van de wijze waarop ze er nu al aan voldoet.

De Universiteitsbibliotheek gebruikt voor deze bevraging de gestandaardiseerde vragenlijst van LibQUAL+. Deze enquête werd ontworpen door de Association of Research Libraries (ARL). Door deel te nemen aan deze enquête zal de Universiteitsbibliotheek in staat zijn om de resultaten van het Leuvense onderzoek te vergelijken met die van gelijkaardige instellingen in binnen- en buitenland en om een vergelijking te maken met de resultaten van 2008. De resultaten (en actieplannen) worden net als voorheen later op de website van de Universiteitsbibliotheek gepubliceerd.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-02-2012
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)