Oproep traject aanvraag kwaliteitslabel als erkende erfgoedbibliotheek

Logo Erkende Erfgoedbibliotheek

Elk jaar kunnen bibliotheken via het Cultureel-erfgoeddecreet het 'kwaliteitslabel erfgoedbibliotheken' aanvragen. Aan deze erkenning zijn geen subsidies gekoppeld, maar het is als symbolische erkenning de moeite waard: het kwaliteitslabel schept immers vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking of wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vormt het een erkenning van een kwaliteitsvolle erfgoedgerichte werking.

Omdat het indienen van een dergelijke aanvraag voor een bibliotheek een hele klus kan zijn, starten FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek met een groepstraject. Tijdens dit traject zullen we met de hulp van (ervarings)deskundigen ingaan op vragen en uitdagingen die ze ontmoeten bij het invullen van het aanvraagformulier. Zo kunnen bibliotheken die een aanvraag indienen, leren van elkaar.

Hoe aanmelden?

Bibliotheken die wensen deel te nemen sturen tegen uiterlijk 15 maart een e-mail met hun contactgegevens naar Jacqueline van Leeuwen: jacqueline.vanleeuwen@faronet.be

De datum van de startvergadering, de frequentie van de samenkomsten en de te behandelen thema’s bepalen we in samenspraak met de deelnemende bibliotheken.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 22-02-2012
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)