Tweede helft project Flandrica.be van start met ontmoetingsdag voor medewerkers

Aanwezigen infodag

Op 16 februari 2012 vond een ontmoetingsmoment plaats voor medewerkers aan het Flandrica.be-project. Zo'n 45 personeelsleden van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en haar zes partnerbibliotheken kwamen samen voor een projectupdate, expertise-uitwisseling en kennismaking. Veronique Verspeurt, bibliothecaris van de Maurits Sabbebibliotheek van de Leuvense faculteit Theologie en Godsdienstwetenschappen, trad op als gastvrouw.

Voor veel van de aanwezigen was het de eerste kennismaking met alle facetten het project. Voor dit netwerk- en info-evenement waren namelijk niet alleen de leden van de projectwerkgroepen uitgenodigd, maar ook de medewerkers die in de bibliotheken zelf een belangrijke bijdrage leveren aan Flandrica.be.

Projectupdate

In de voormiddag gaf projectcoördinator David Coppoolse een stand van zaken van het project, dat in maart 2011 van start ging. Uit de geregistreerde uren, maar vooral ook uit de bemoedigende resultaten van het afgelopen jaar, bleek dat er al veel werk verzet is. Het project is nu ongeveer halverwege én op schema. Ook in 2012 zal er van de deelnemende bibliotheken en van technische partner LIBIS nog een serieuze inspanning worden gevraagd. Die zullen begin juni resulteren in een pilootversie van de Flandrica.be-website, en eind september in de definitieve versie. De lancering van de virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek staat gepland voor medio november.

Expertisedeling

Na de projectupdate gaf elke bibliotheek een presentatie rond hun hands-on ervaringen met digitalisering. Voor enkelen was het Flandrica.be-project immers de rechtstreekse aanleiding geweest om grootschaliger met digitalisering aan de slag te gaan. Uit deze 'Do's and Dont's of Digitisation' bleek dat de opstart in elke instelling gepaard gaat met vallen en opstaan. Naast herkenbare situaties leverden de presentaties ook veel handige tips op die zullen helpen om nieuwe valkuilen te vermijden.

Kennismaking

Tijdens en na de lunch was er ruimte voor nadere kennismaking. Er stonden rondleidingen in de erfgoedbibliotheken van de KU Leuven op het programma. In de Maurtis Sabbebibliotheek lag de nadruk op het onlangs heropende preciosamagazijn, dat tijdens de recente verbouwingswerken in de bibliotheek werd vergroot.

In de Centrale Bibliotheek werd, na een boeiende rondgang vol anecdotes uit de geschiedenis van de bibliotheek, het Tabularium bezocht. Daar worden de belangrijkste erfgoedcollecties van de CB bewaard.

De dag werd afgesloten met een sprankelende toost op de goede afronding van het project door de Leuvense hoofdbibliothecaris Mel Collier, die ook voorzitter is van de Flandrica.be-stuurgroep.

Medewerkers van Flandrica.be op de infodag in februari 2012

Over Flandrica.be

Via het Flandrica.be-project wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de inspanningen op het gebied van digitalisering van haar zes partnerbibliotheken bundelen in een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek. Het project zal eind 2012 resulteren in een portaal voor bibliotheekerfgoed in Vlaanderen.

Meer informatie vindt u op de projectpagina. U kunt zich ook inschrijven op de projectnieuwsbrief.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-02-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)