Vlaamse Erfgoedbibliotheek prospecteert erfgoedbibliotheekcollecties voor opname in databanken

STCV logo

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werkt actief aan de verdere ontsluiting van het Vlaamse gedrukte erfgoed en deelt daarbij kennis en ervaring met de erfgoedbibliotheken. Om de inhoud en ontsluitingsgraad van Vlaamse erfgoedcollecties verder te ontdekken en te documenteren worden er af en toe prospecties uitgevoerd.

De informatie die hierbij verzameld wordt, laat ons toe de erfgoedcollectie correct te beschrijven in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken, onze databank met (deel)collectiebeschrijvingen. Dit helpt de vindbaarheid van erfgoedcollecties te verhogen.

Verder wordt er, in overleg met de collectiebeheerders, nagegaan in welke mate de collectie kan bijdragen tot de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV), de online bibliografie van het in Vlaanderen gedrukte boek uit de zeventiende en achttiende eeuw of Abraham - Catalogus van Belgische kranten.

Mogelijkheden voor verdere samenwerking

Een succesvolle prospectie zou, indien gewenst, kunnen leiden tot een toekomstige STCV-samenwerking. Daarbij voert een catalograaf van uw bibliotheek het relevante deel van de eigen collectie in in de Short Title Catalogus Vlaanderen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek  verzorgt voor deze medewerker een opleiding in analytische bibliografie, de STCV-methode en de praktijk van het beschrijven van oude drukken in de STCV-databank. De ingevoerde records kunnen eventueel worden overgenomen in de eigen catalogus via een export/import-actie.

Ook de opname van uw Belgische krantencollectie in Abraham behoort tot de mogelijkheden. Via Abraham en STCV worden items in uw erfgoedcollectie opgenomen in centrale databanken en daarmee vindbaar op nieuwe manieren.

Deelnemen aan de prospectieronde

Voor deze ronde van prospecties starten we in de provincie Oost-Vlaanderen, maar we staan ook open voor andere locaties. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de STCV-projectmedewerker.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 08-03-2012
  • |
  • Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)