Vlaamse regering keurt gewijzigd Cultureel-erfgoeddecreet en Lokaal Cultuurdecreet goed

Logo Vlaamse overheid

De Vlaamse regering geeft goedkeuring aan twee gewijzigde decreten die betrekking hebben op de erfgoed- en bibliotheeksector.

Openbare Bibliotheken

Het eerste is het Lokaal Cultuurdecreet, dat onder meer de werking van de openbare bibliotheken reguleert. De VVBAD volgde de wijzigingen aan beide decreten op de voet en geeft ter gelegenheid van de goedkeuring door de Vlaamse regering nog eens een toelichting op haar website.

Een belangrijke bedenking van de VVBAD betreft de financiering van de openbare bibliotheken:

Het decreet vermeldt geen subsidiebedragen. De vraag is dan ook of de bibliotheken van de verschillende overheden voldoende middelen zullen ontvangen om hun uitgebreide opdracht op een kwaliteitsvolle manier te vervullen.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Het Cultureel-erfgoeddecreet is het tweede decreet waarvan de wijziging principeel werd goedgekeurd  door de regering. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werd in het leven geroepen met het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008. Op haar vraag werden de decretale opdrachten in de nieuwe versie meer strategisch geformuleerd, zodat de uitvoering ervan beter kan worden afgestemd op de realiteit.

Volgens artikel 72 van het nieuwe decreet heeft de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de opdracht om:

 • 1° een gecoördineerd collectiebeleid te ontwikkelen voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen, in het bijzonder voor Flandrica;
 • 2° expertise over de bewaring van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken op te bouwen en ter beschikking te stellen;
 • 3° expertise over de digitalisering van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken op te bouwen en ter beschikking te stellen;
 • 4° het duurzaam bewaren, toegankelijk maken en verspreiden van cultureelerfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken in digitale vorm te ondersteunen;
 • 5° cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken bibliografisch te ontsluiten en
  expertise daarover over te verspreiden;
 • 6° cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken cultureel te ontsluiten.

Erfgoedconvenants

De grootste aanpassing van het Cultureel-Erfgoeddecreet heeft betrekking op de erfgoedconvenants. Met uitzondering van Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen wordt er gekozen voor intergemeentelijke convenants. De vijf genoemde steden kunnen intekenen op Vlaamse beleidsprioriteiten voor cultureel erfgoed. Ze beslissen zelf hoe ze de ontvangen middelen dan inzetten. Voor de intergemeentelijke convenants blijft het ‘instrument’ van de erfgoedcellen behouden.

Het Cultureel-erfgoedoverleg, waarvan ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD deel uitmaken, formuleerde eerder enkele ruimere bedenkingen bij het ontwerpdecreet.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 08-03-2012
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)