Platform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen gelanceerd

Inge Schoups voor een presentatie van de doelstellingen van DDT-VL

Zo’n vijftig organisaties namen op 23 februari 2012 in Brussel deel aan de eerste ledenvergadering van het Platform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen (DDT-VL). Hiermee gaven ze gehoor aan een oproep die vorig jaar tijdens het eindevenement van het Archipel-project door enkele initiatiefnemers uit de erfgoedsector werd aangekondigd

Het Platform wil zich ontwikkelen tot een netwerk van Vlaamse organisaties en instellingen die vanuit hun eigen basiswerking en doelstellingen actief willen samenwerken aan het versterken van de digitale duurzaamheid van het cultureel erfgoed in Vlaanderen.

Het is voor de legitimiteit en slagkracht van het Platform belangrijk dat het wordt gedragen door de leden. Daarom hebben de aanwezigen van de ledenvergadering grondig gedebatteerd en input gegeven bij het vastleggen van de missie en doelstellingen. Ook hebben de vertegenwoordigers van de organisaties en instellingen al enkele acties op korte- en langere termijn opgelijst. Nu is het aan een stuurgroep om deze acties verder uit te werken en tijdens een volgende ledenvergadering ter goedkeuring voor te leggen. De aanwezigen verkozen unaniem Inge Schoups, directeur van het Antwerpse FelixArchief, tot voorzitter van het Platform.

Instellingen en organisaties die de missie en doelstellingen van het platform onderschrijven, kunnen zich steeds aansluiten. Hiervoor moet uw organisatie de engagementsverklaring ondertekenen. Organisaties die lid zijn van het Platform kunnen zich ook kandidaat stellen voor deelname aan de Stuurgroep.

Meer informatie

  • Presentatie (met daarin de missie, doelstellingen en acties van de platform)
  • Enkele sfeerbeelden van de bijeenkomst

De volgende ledenvergadering van het Platform wordt gepland voor de tweede week van september 2012.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 12-03-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)