STCV-samenwerking tussen het Stadsarchief Turnhout en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Stadhuis Turnhout

Deze maand ging een nieuwe STCV-samenwerking van start in Turnhout. Hierbij zullen, behalve de bibliotheekcollectie van het Stadsarchief Turnhout, ook de collecties van het Nationaal Museum van de Speelkaart, het CCBK (Bibliotheek en Kenniscentrum van het Corpus Christianorum), het Begijnhofmuseum en de Fundatie Mermans aan bod komen.

Alle oude drukken die in aanmerking komen voor de Short Title Catalogus Vlaanderen, de online bibliografie van het in Vlaanderen gedrukte boek uit de zeventiende en achttiende eeuw, zullen worden opgenomen. 

Verrijking van de STCV-databank

Voor de uitgebreide collectie van het Stadsarchief Turnhout wordt de opname van exemplaren in de databank verdeeld over twee projectfases. In eerste instantie wordt het materiaal dat verscheen voor 1780 verwerkt.

Een tweede fase zal dan de resterende drukken van deze collectie toevoegen, waarbij het voornamelijk gaat om enkele honderden pamfletten uit het woelige einde van de 18de eeuw. In deze periode zorgde het verzet tegen de Oostenrijkse regering, de Brabantse Omwenteling, de Franse verovering en de Boerenkrijg namelijk voor een echte publicatiestrijd. De oude drukken van al deze erfgoedcollecties samen zullen de STCV-databank verrijken met meer dan 1500 exemplaren.

Voordelen voor het Stadsarchief Turnhout

Dankzij deze samenwerking wordt een aanzienlijk deel van de collectie ontsloten en vindbaar in een gerenommeerde databank. Hierdoor wordt de zichtbaarheid en het belang van de erfgoedcollectie vergroot en wordt het voor STCV gebruikers eenvoudig om exemplaren te lokaliseren. De eerste Turnhoutse exemplaren kan u alvast hier vinden.

Verder wordt er de nodige expertise en ervaring in het beschrijven van oude drukken opgebouwd, wat ongetwijfeld van pas komt bij de ontsluiting van andere delen van de collectie. Na afronding van de projectfases kunnen de relevante STCV-records overgenomen worden in de eigen Turnhoutse catalogus.

Magazijn oude drukken SA Turnhout

Samenwerkingsmogelijkheden

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt Vlaamse instellingen die gedrukte erfgoedcollecties beheren de mogelijkheid om samen te werken. Wij raden geïnteresseerde instellingen aan deel te nemen aan de prospectieronde die momenteel loopt.

Hierbij wordt informatie verzameld over de erfgoedcollecties voor opname in databanken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, zoals de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken, de Short Title Catalogus Vlaanderen, of Abraham – Catalogus van Belgische kranten. Een succesvolle prospectie zou, indien gewenst, kunnen leiden tot een toekomstige STCV-samenwerking.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 22-03-2012
  • |
  • Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)