FARO hertekent website en tijdschrift en publiceert beleidsplan

Fragment omslag Beleidsplan FARO

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, lanceert twee nieuwe communicatie-instrumenten en presenteert haar beleidsplan 2012-2016.

Website

De website (www.faronet.be) heeft sinds de opstart in februari 2008 meer dan 850.000 bezoekers aangetrokken, goed voor momenteel zo’n 900 bezoekers per (werk)dag. Door het grote volume aan informatie drong een hertekening van de informatiearchitectuur zich op. Dankzij het nieuwe ontwerp vindt de websitebezoeker voortaan in een handomdraai de voor hem of haar relevante informatie terug, overzichtelijk gerangschikt per (deel)sector van het erfgoedveld.

Een tweede vernieuwing op de website is de verrijking van de erfgoedkaart. Dit is hét portaal dat de volledige cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel op de kaart zet, letterlijk dan. Op zoek naar een activiteit waarin cultureel erfgoed de hoofdrol speelt? De kalender groepeert de vele honderden publieksgerichte activiteiten die de cultureel-erfgoedsector aanbiedt: van lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen over wandelingen en debatten.

Ten slotte vindt de surfer nu ook aansluiting bij de belangrijkste sociale media. En niet alleen van FARO zelf: intussen hebben ook vele erfgoedinstellingen (waaronder ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek) een eigen profiel op o.a. Facebook, Twitter en YouTube. De nieuwe website leidt de bezoeker zowel naar de eigen sociale mediakanalen als naar die van de brede erfgoedsector.

Tijdschrift

Net als de website is ook faro, het driemaandelijkse tijdschrift over cultureel erfgoed, na een grondige evaluatie ingrijpend vernieuwd. Rob Belemans tekent voor de hoofdredactie. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen is, naast de blind peer review, de meer eigentijdse look & feel die het tijdschrift gekregen heeft. Het blad is voortaan ook volledig én gratis te lezen via de FARO-website. Abonnees van de gedrukte versie betalen 12,50 euro voor vier nummers. Ook losse nummers zijn nog steeds verkrijgbaar. De online terbeschikkingstelling van het tijdschrift past, net als de hertekening van de website, in de strategie om meer en beter met en op maat van de diverse doelgroepen /gebruikers van het steunpunt te communiceren.

Beleidsplan

Een derde en laatste vernieuwing is de publicatie van de publieke versie van het beleidsplan van FARO voor de periode 2012-2016. Vorige vrijdag keurde de Vlaamse regering de plannen van FARO in de vorm van een beheersovereenkomst goed. Het beleidsplan schetst wat u van het steunpunt minimaal mag verwachten. In één zin samengevat: FARO wil samen met de cultureel-erfgoedsector en de bevoegde overheden een verschil maken en aantonen waarom investeren in cultureel erfgoed (maatschappelijk) belangrijk is.

Deze bovenstaande drie vernieuwingen vormen samen de basis van een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleidsplan: meer op maat, beter en (nog) breder communiceren.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 22-03-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)