Artikel 'Wat kost de digitalisering van ons bibliotheekerfgoed?'

Digitalisering van een oude druk

In het kader van de oprichting van een Vlaams Instituut voor de Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) werd in 2011 aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de vraag gesteld wat de digitalisering van ons bibliotheekerfgoed nog zou gaan kosten.

In de rubriek 'De vraag' van het aprilnummer van META legt David Coppoolse, stafmedewerker ontsluiting en digitalisering bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, uit waarom het maken van een snelle kostenschatting problematisch was. Hij stelt bovendien dat om kostenefficiënt te digitaliseren selectie- en prioriteringscriteria moeten worden worden gehanteerd. Een behoorlijk gedetailleerde beschrijving van ons erfgoed, zowel op item- als op collectieniveau, is een voorwaarde om dit soort criteria te kunnen hanteren en om realistische kostenschattingen te kunnen opstellen.

META, tijdschrift voor bibliotheek & archief vindt u in digitaal formaat op de website van de VVBAD. Het artikel is ook opgenomen in ons documentatie-overzicht.

Erratum

In het kader 'Kostprijs van enkele digitaliseringsprojecten' bij het artikel ontbreekt door een zetfout het Vlaamse voorbeeld waarnaar in de tekst wordt verwezen. Dit is:

  • Digitalisering historisch krantenarchief Gazet van Antwerpen / Gazet van Mechelen (Vlaanderen, publiekprivate samenwerking tussen Concentra NV en erfgoedpartners in de provincie Antwerpen)
    Aantal pagina’s: 860.000
    Budget: € 600.000 (voor enkel het scannen, te betalen door de erfgoedpartners; bijkomende kosten voor ontsluiting gedragen door Concentra)
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 16-04-2012
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)