Call for Papers voor een congres rond het Gruuthuse-handschrift

Fol. 28r van het Gruuthuuse-handschrift

Van 25 tot 27 april 2013 organiseert het Bruggemuseum een wetenschappelijk congres in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Het congres kadert in de tentoonstelling over het Gruuthuse-handschrift die op dat moment plaatsvindt in het Bruggemuseum-Gruuthuse. 

Het Gruuthuse-handschrift vormt het uitgangspunt en de rode draad voor de tentoonstelling. Na een beknopte inleiding over het handschrift (bezittersgeschiedenis, ontdekking, inhoud, receptie) en over de stad Brugge circa 1400 wordt een aantal thema's belicht die het handschrift zelf aanreikt: muziek, liefde, 'const', gezelschap en devotie. Het congres herneemt deze thema's als vertrekpunt voor een internationale en multidisciplinaire benadering van (stads)cultuur in Noordwest-Europa aan het begin van de 15de eeuw.

Tijdens het congres wordt een aantal parallelle sessies georganiseerd waarvoor een call for papers wordt gelanceerd. U vindt meer informatie over het congres en de call in het pdf-document als bijlage bij dit bericht.

Bestanden 
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-04-2012
  • |
  • Eva Wuyts ()