Nieuw Cultureel-erfgoeddecreet met nieuwe doelstellingen voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Vlaams parlement

Op 27 juni 2012 werd het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet goedgekeurd door de Vlaams Parlement. Dat vervangt het bestaande decreet van 2008. De aanleiding om het Cultureel-erfgoeddecreet aan te passen is het Planlastendecreet dat nieuwe algemene regels oplegt over de wijze waarop gemeenten en provincies subsidies aanvragen en verantwoorden bij de Vlaamse overheid.

Het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet brengt evenwel ook nog andere wijzigingen met zich mee. Er zijn een aantal technische aanpassingen doorgevoerd op het bestaande decreet, maar ook beperkte inhoudelijke wijzigingen, o.a. voor wat betreft de doelstellingen voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Die luiden nu als volgt:

1° een gecoördineerd collectiebeleid te ontwikkelen voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen, in het bijzonder voor Flandrica;

2° expertise over de bewaring van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken op te bouwen en ter beschikking te stellen;

3° expertise over de digitalisering van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken op te bouwen en ter beschikking te stellen;

4° het duurzaam bewaren, toegankelijk maken en verspreiden van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken in digitale vorm te ondersteunen;

5° cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken bibliografisch te ontsluiten en expertise daarover over te verspreiden;

6° cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken cultureel te ontsluiten.

De nieuwe doelstellingen zijn een herformulering van de 'oude' opdrachten van de vzw die in essentie niet zijn veranderd.

Vooraleer dit decreet in voege treedt moet het eerst nog door de Vlaamse Regering worden bekrachtigd en afgekondigd. De ontwerptekst van het decreet, en de verslagen van de voorbereidende besprekingen in de commissie, zijn wel al te lezen op de website van het Vlaams Parlement.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-07-2012
  • |
  • Eva Wuyts ()