Implementatie Cometa-model voor beschrijven op collectieniveau in Adlib

Voorpagina Cometabrochure

FARO, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en PACKED ontwikkelden samen het Cometa-model voor het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau. Cometa is een praktisch model dat werd ontwikkeld om iedereen in Vlaanderen die collectiebeschrijvingen wil maken, snel op weg te helpen. Cometa kan worden gebruikt door alle soorten erfgoedorganisaties en door zowel professionals als amateurs.

In het kader van de regierol die de Vlaamse provincies hebben gekregen inzake depotwerking werkt de provincie West-Vlaanderen aan een provinciale erfgoeddatabank en –website. Een professionele, uniforme collectieregistratie is hét basisinstrument voor de professionalisering van het behoud en beheer van de West-Vlaamse erfgoedcollecties. Picturae ontwikkelt het digitaal erfgoeddepot en de website Erfgoed in zicht, die in het voorjaar van 2013 gelanceerd wordt. AIS staat in voor het collectiebeheersysteem (Adlib Enterprise).

In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen voerde AIS enkele significante wijzigingen door in Adlib software. Zo werd onder meer een nieuw bestand aan softwareversie 7 toegevoegd voor de registratie van erfgoed op (deel)collectieniveau. Aan de basis hiervan ligt het Cometa-model. Vermits het Cometa-model vooral vanuit de archief- en bibliotheeksector tot stand is gekomen, waren enkele aanpassingen noodzakelijk om dit beschrijvingsmodel ook bruikbaar te maken voor het gebruik ervan in museale context en voor archeologische objecten in het bijzonder. Meer hierover kan u lezen in bijgevoegd document.

Cometa

Meer informatie over Cometa vindt u in het dossier op de FARO-website. De Cometa-brochure kunt u ook downloaden of bestellen via de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-10-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)