Gelanceerd: 'Flandrica.be | Erfgoedbibliotheken online'

Tiener leest in huiskamer in historisch handschrift

Vlaamse cultuurliefhebbers hebben er een nieuwe digitale pleisterplaats bij. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek opende op 15 november de deuren van haar online schatkamer: Flandrica.be. Deze online erfgoedbibliotheek vol prachtig geïllustreerde handschriften, kostbare oude drukken en ander historisch materiaal biedt zowel een unieke kijk op ons verleden als inspiratie voor de toekomst. Ze is te vinden op www.flandrica.be.

Oud is in

De oude geschriften en historische documenten die door onze erfgoedbibliotheken zorgvuldig worden bewaard hebben vandaag de dag nog steeds zin en betekenis. Het zijn fascinerende bronnen die een brede groep van mensen in staat stellen om kennis te vergaren of om plezier te beleven aan de verhalen en wetenswaardigheden uit vervlogen tijden.

Logo Flandrica.beDeze letterschatten zijn vaak onbekend en dus onbemind. Om een zo breed mogelijk publiek met deze bronnen te laten kennismaken sloegen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en haar zes partnerbibliotheken de handen in elkaar voor de creatie van een nieuw, gebruiksvriendelijk webportaal: Flandrica.be.

Monnikenwerk

Flandrica.be is het uithangbord van de digitaliseringsactiviteiten van zes erfgoedbibliotheken. Die hebben de afgelopen 20 maanden met veel doorzettingsvermogen gewerkt aan het zorgvuldig beschrijven en minutieus inscannen van 425 werken. U kunt ze nu van kaft tot kaft online doorbladeren. Ook de komende maanden en jaren blijven zij zich inspannen om Flandrica.be verder uit te bouwen.

Boekenwijzer

Flandrica.be wil iedereen die interesse heeft in cultuur of  geschiedenis op een inspirerende en intuïtieve manier kennis laten maken met het vaak onbekende cultureel erfgoed dat in onze bibliotheken ligt. Dat kan op verschillende manieren: via een geïllustreerde themapagina, een tijdbalk of een landkaart.

Wie door de bomen het bos niet ziet, kan aanhaken bij verschillende rondleidingen: Vlamingen in de wereld, Verdwenen plekken of Topstukken. Die wijzen bezoekers de weg langs een tiental documenten die thematisch met elkaar verbonden zijn.

Inhoudsopgave

Flandrica.be bevat niet enkel topstukken zoals kostbare handschriften of werk van de groten uit de literatuur, maar evengoed publicaties van alledag zoals kookboeken, liedjesteksten, cathechismi, studentenaantekeningen, enzovoort.

Een greep uit het aanbod:

COENEN Walvisboek CONSCIENCE De leeuw van Vlaenderen DE MOOR Den boeren ofte schaepers almanach DELEPIERRE Album pittoresque de Bruges DE VILLERS Kolenmijnen van Winterslag EEKHOUD Escal-Vigor GEZELLE Dien avond en die rooze HADEWIJCH Visioenen LANOYE Neon! Een elegies rockgedicht MAGIRUS Koock-boeck NIEUHOF Het gezantschap aan den keizer van China ORTELIUS Theatrum orbis terrarum PLANTIJN Biblia Hebraica SOLVYNS Coloured etchings descriptive of the Hindoos THEUX DE MEYLANDT Tekeningen van Kempense hoeven, kastelen en kerken LAMBERTUS Liber Floridus ST-IGNATIUS-ANTWERPEN Ons frontblad VANDEN GHEYN Preludes voor beiaard VERDUSSEN Reynaert den Vos VAN LEEUWEN Leestekenen VESALIUS De humani corporis &c. &c. &c.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-11-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)