Webtentoonstelling over Hendrik Conscience

Hendrik Conscience, De omwenteling van 1830

De Erfgoeddag 2012 stond in het teken van helden en dus besloot de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience met de online expo 'Helden mijner jeugd' de helden uit de boeken van Conscience in de schijnwerpers te zetten. Deze tentoonstelling past in het 200ste geboortejaar van de schrijver 'die zijn volk leerde lezen'.

De webexpo toont aan de hand van het autobiografische verhaal 'Geschiedenis mijner jeugd' hoe een Antwerpse volksjongen het bracht tot de grootste Vlaamse schrijver van zijn tijd. Conscience neemt ons mee langs zijn jeugdjaren, zijn voornaamste inspiratiebronnen, zijn eerste romans die tot de grote doorbraak hebben geleid. Hij vertelt hoe zijn ervaringen als soldaat in het Belgische leger stof leverden voor zijn literair werk.

“Ik mijmerde van schitterende wapenfeiten en van oorlogsroem: soms zag ik mij zelven in tegenwoordigheid des vijands op het oogenblik van den aanval; ik hief het zwaard in de hoogte en, mij vooruitwerpende, riep ik al mijne makkers tot heldenmoed op. Dank aan mijne onversaagdheid, en bovenal aan mijne welsprekendheid, werd de vijand geslagen, en iedereen in het Belgisch leger bewonderde den zwakken jongen, die zooveel manhaftigheid had getoond.” (uit 'Geschiedenis mijner jeugd').

De webtentoonstelling is te bekijken op de website van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 29-11-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)