DBNL ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Nederlandse Taalunie

DBNL is een Nederlands-Vlaamse cultuurhistorische Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). De website bestaat uit volledige, gedigitaliseerde literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie zoals biografieën, portretten en verwijzingen naar andere bronnen.

De werkzaamheden voor deze belangrijke databank worden in de loop van 2013 ondergebracht bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek (KBN). Hiertoe besloot het Bestuur van de Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, in samenspraak met de Nederlandse Taalunie en de KBN op 22 november 2012.

In 2013 wordt de samenwerking met Vlaanderen structureel geïntensiveerd. Opzet is om het aandeel van de Vlaamse literatuur meer in verhouding te brengen met het Nederlandse aandeel en om de dienstverlening voor beide landen verder te ontwikkelen.

Met deze wijziging in de uitvoeringsorganisatie kan de DBNL duurzaam verankerd worden in de digitale infrastructuur van beide landen en kunnen digitaliseringswerkzaamheden beter worden afgestemd. Stichting DBNL, Nederlandse Taalunie en KB zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkeling een positief effect zal hebben op de dienstverlening via de DBNL-website aan het wetenschappelijke en het algemene publiek. Voor de bekostiging van haar basistaken ontvangt de stichting een jaarlijkse bijdrage van de Nederlandse Taalunie.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 07-12-2012
  • |
  • Eva Wuyts ()