Vlaamse Regering maakt 11,8 miljoen vrij voor opstart VIAA

Rek met filmspoelen

De Vlaamse Regering heeft middelen vrijgemaakt voor de opstart van een Vlaams Instituut voor de Archivering en de ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA). Alles samen gaat het om 11,8 miljoen euro waarvan 7,8 miljoen voor de operationele werking en 4 miljoen voor infrastructuur.

De oprichting van het VIAA is een engagement uit het Regeerakkoord 2009-2014. Vlaanderen wil door gerichte digitalisering en de creatie van digitale platformen en diensten zijn erfgoed, kennis en geschiedenis op een verstandige manier bewaren en ontsluiten voor de huidige en toekomstige generaties. Tegelijk wordt dat materiaal beschikbaar gemaakt voor de meest diverse toepassingen en voor onze kenniseconomie. In eerste instantie wordt de digitalisering van het sterk bedreigde analoge audiovisueel erfgoed aangepakt. Het VIAA is daarbij bedoeld als een stevige opstap in de richting van een (breder) Digitaal Archief Vlaanderen (DAV).

iMinds (het vroegere IBBT) krijgt voor de opstartfase in 2013-2014 een eenmalige subsidie van 7,8 miljoen euro. Dat bedrag gaat naar werking (medewerkers, uitbouw van een dienstenaanbod, ontsluiting) en digitaliseringsprojecten. De ministers bevoegd voor Media en Cultuur nemen de infrastructuurkosten op zich: elk 2 miljoen. De vzw Waalse Krook zal het project begeleiden en toezicht houden op de strategische keuzes. Tegen maart 2014 moeten alle noodzakelijke stappen in kaart zijn gebracht voor de eventuele verzelfstandiging van het VIAA.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 07-01-2013
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)