Openbare Bibliotheek Brugge verrijkt Guido Gezellearchief

Maurits De Jonghe (1924-2011)

Eind 2012 verwierf de Openbare Bibliotheek Brugge de Gezelleverzameling van Bruggeling en privéverzamelaar Maurits De Jonghe (1924-2011), dankzij het zorgzame voornemen van zijn beide dochters om een deel van zijn boekenpatrimonium een blijvende publieke bestemming te geven in het Guido Gezellearchief.

Maurits De Jonghe

Maurits De Jonghe had als geboren en getogen Bruggeling een innige belangstelling voor zijn stad en haar geschiedenis. Bovendien was hij een verwoed verzamelaar met een brede interesse. Daarbij had hij een bijzondere voorliefde voor de Nederlandstalige literatuur. Zwaartepunten in zijn boekenbezit waren dan ook onderwerpen als Reinaert de Vos en Uilenspiegel, alsook Vlaamse auteurs als Felix Timmermans, Stijn Streuvels, Ernest Claes en André Demedts. Vooral Guido Gezelle mocht in zijn collectie niet ontbreken.

Gezellecollectie

Onder de aanwinsten een aantal unieke originele stukken, onder meer het gelegenheidsgedicht 'Zij was oprecht als een edelsteen' in het handschrift van Guido Gezelle en een fragment van 'Mijn schamel, schamel kind', gekleefd in de luxe-editie 'Verzen'. Interessant zijn een reeks brieven door Guido Gezelle zelf geschreven, waaronder vier aan zijn broer Jozef. Ook het ontwerp dat de Brugse architect Jozef Coucke in potlood maakte voor de engel van het praalgraf van Guido Gezelle is zeer bijzonder.

De verzameling is niet alleen van belang door het Brugse karakter ervan, maar evenzeer door de grote variatie aan materiaal, zodat ze een mooie aanvulling vormt op het Gezellearchief. Onvermoeibaar speurde De Jonghe naar drukken van Gezelle, vaak bibliofiel, met veel grafisch werk van zijn vriend Renaat Bosschaert. De Gezelle-edities lopen van eerste drukken tot de latere Veenuitgaven en zijn piekfijn bewaard. Blikvanger is een eerste editie van de 'Vlaemsche Dichtoefeningen' (1858) in een fraaie marokijnen band met een opdracht van Guido Gezelle aan een zuster van het Brugse Sint-Janshospitaal. Gezellevertalingen komen ook ruimschoots aan bod met o.a. een bundeltje Servo-Kroatische vertalingen van Nederlandse schrijvers waaronder Gezelle. Ten slotte treffen we er heel wat recenter studiemateriaal aan, waaronder een documentair archief met affiches, krantenknipsels, muziekopnames en folders van (Brugse) Gezelleactiviteiten.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 01-02-2013
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)