Partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek maken collectieplannen

Boekenplank

De zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek zijn onder leiding van FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek gestart met een collegagroep m.b.t. de opmaak van een collectieplan. De opmaak ervan is geen eenvoudige klus. Daarom zullen de bibliotheken de komende twee jaren achtmaal samen komen om expertise en ervaringen uit te wisselen.

Bij elke bijeenkomst vernemen de deelnemers wat de volgende stap is tot het schrijven van een goed collectieplan. In de periode tussen twee collegagroepen is er tijd om binnen de eigen instelling met deze informatie concreet aan de slag te gaan. Daarnaast is er bij elke vergadering ook voldoende tijd om hierover te overleggen met de collega's uit de vijf andere erfgoedbibliotheken.

Omdat de expertise, methodieken en de modellen die binnen dit traject wordt ontwikkeld ook relevant zijn voor andere erfgoedbibliotheken, worden alle stappen en tips gedocumenteerd en vanaf 2015 door FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ter bebschikking gesteld van de hele cultureel-erfgoedsector.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-04-2013
  • |
  • Eva Wuyts ()