Historische Drukkerij inventariseert collectie met Erfgoedcel Noorderkempen

Prent met drukkers

De Historische Drukkerij in Turnhout verzamelde in haar bijna 20 jarig bestaan een indrukwekkende collectie. Naast drukmachines en materialen beschikt het museum ook over een uitgebreide papieren collectie die werd samengebracht door bezieler en eigenaar Herwig Kempenaer. Het overzicht bewaren van wat langzaam uitgroeide tot een behoorlijke vakbibliotheek werd ondertussen onmogelijk, en er was dan ook dringend nood aan een degelijke inventarisatie van deze collectie. Eind vorig jaar kwam de Erfgoedcel Noorderkempen met de oplossing.

Begin november brachten Erfgoeddcel-medewerker Cor Vanistendael en de verantwoordelijke voor Behoud en Beheer van TRAM 41, Karlien De Voecht, een eerste kennismakingsbezoek aan deze papieren collectie. De pijnpunten en noden van de collectie werden opgelijst en een plan van aanpak opgemaakt.

Inventarisering en herverpakking

In een eerste fase werd afgesproken de collectie op te delen in deelcollecties via het Cometa-model waardoor we een overzicht van de hoeveelheid en de benodigde materialen kregen. De Erfgoedcel zorgde vervolgens voor de aanschaf van de zuurvrije dozen en mappen. Door de documenten zuurvrij te verpakken wordt de levensduur van deze waardevolle collectie aanzienlijk verlengd. Een vrijwilligersteam werd samengebracht vanuit de Erfgoedcel. Ze kregen een opleiding voor inventarisatie en registratie, waarna ze werden ingezet in de kleinere musea en heemkringen om te helpen bij de registratie van de collecties.

In de Historische Drukkerij gingen de werkzaamheden begin december van start. In enkele maanden tijd werden door de vrijwilligers gedurende enkele halve dagen per week meer dan 7000 documenten gedigitaliseerd, geregistreerd, beschreven en zuurvrij verpakt. Daarnaast kreeg ook de collectie houtblokken (2750 stuks) een degelijke beschermende verpakking (platte dozen waarbij in museum art foam de vorm van de drukblokken werd uitgesneden). De beschrijving van deze collectie zal in een latere fase gebeuren, evenals de registratie van de collectie vakboeken en tijdschriften.

Deelcollecties Historische Drukkerij

Aantal
Pentekeningen Uitgeverij Opdebeek 1692
Postkaarten met binnenzichten van drukkerij 614
Briefhoofden drukkerijen en machinefabrikanten voor 1900 540
Briefhoofden drukkerijen en machinefabrikanten 1900 - 1930 360
Liedbladen periode 1750 - 1920 175
Kranten periode 1649 - 1900 ca. 1400
Turnhoutse mannekensbladen 886
Foto's 144
Overlijdensberichten periode 1806 - 1828 313
Huwelijksaankondigingen periode 1795 - 1831 177
Matrijzenkartons 830
Houtblokken 2750
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 16-04-2013
  • |
  • Eva Wuyts ()