Presentaties vergadering Platform Digitale Duurzaamheid beschikbaar

Aanwezigen in de zaal in het Felixarchief

Op 15 maart 2013 vond in het FelixArchief Antwerpen de tweede algemene vergadering plaats van het Platform Digitale Duurzaamheid.

De bijzonder boeiende presentaties (en enkele sfeerbeelden) van deze vergadering zijn nu beschikbaar op www.digitaleduurzaamheid.be:

  • SODA - Overdacht van digitaal archief in 10 stappen (Renée Cambré, voormalig projectmedewerkster AMVB, nu stafmedewerker Collectie ADVN)
  • SIP Creator UGent (Ariane Van de Vijver, digitaal archivaris Universiteitsbibliotheek Gent)
  • Een scoremodel voor e-depots (Henk Vanstappen, Stafmedewerker PACKED)
  • Een digitaal depot in de praktijk (Luc Schokkaert, afdelingshoofd Algemene diensten KADOC)
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-04-2013
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)