Enquête over besparingen in de bibliotheek- en archiefsector

In de bibliotheek- en archiefsector circuleren al langer berichten over ernstige bezuinigingen. De VVBAD wil de ernst van de situatie inschatten en lanceert daarom een enquête over besparingen in de sector.

Omdat de besparingen zich vooral op lokaal niveau situeren, is het moeilijk om een overzicht te krijgen. De VVBAD lanceert daarom een enquête om de ernst van de situatie in te schatten. De resultaten zullen gebruikt worden om verdere actie te ondernemen naar de betrokken overheden.

De VVBAD wil de evolutie van de besparingen in de bibliotheek- en archiefsector voortaan systematisch opvolgen. Deze enquête geldt dus ook als nulmeting. Het is belangrijk dat de enquête slechts één keer per instelling wordt ingevuld, bij voorkeur door de hoofdverantwoordelijke.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-06-2013
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)