Oprichting gebruikersgroep Cometa

Logo Cometa

Cometa, het Vlaamse model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau, werd in de afgelopen jaren al meermaals geïmplementeerd door verschillende erfgoedorganisaties. Om expertise uit te wisselen én het model verder te ontwikkelen, werd tijdens een Cometa praktijkbijeenkomst in april 2013 afgesproken om een Cometa-gebruikersgroep op te richten.

Iedereen die Cometa gebruikt of gewoon een gezonde interesse in collectiebeschrijvingen heeft, kan lid worden van de gebruikersgroep. Het volstaat om een bericht te sturen naar Bart De Nil (bart.denil@faronet.be), die de gebruikersgroep zal coördineren.

Cometa 1.1

Cometa werd in het najaar van 2011 gelanceerd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO en PACKED. Het is bedoeld om cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen te helpen bij het in kaart brengen van erfgoedcollecties via het opstellen en ter beschikking stellen van beschrijvingen op (deel)collectieniveau.

Begin september start een procedure van de update van het Cometa-model naar een versie 1.1. Het is de bedoeling om versie 1 te verfijnen op basis van de feedback van de gebruikers die het model hebben geïmplementeerd in een databank. Ook de feedback over de impact van het gebruik van het Cometa-model door erfgoedorganisaties (zowel op niveau van de werking (bijv. werkprocessen) als de omgeving (bijv. inrichting depot van de organisatie/instelling) is hierbij erg waardevol.

Voor de update worden enkele feedbackrondes georganiseerd. Het startschot voor de eerste ronde zal worden gegeven tijdens de presentatie 'Cometa in de praktijk' op Informatie aan Zee 2013.

Meer informatie over Cometa vindt u op www.cometamodel.be.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 04-09-2013
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)