SA&S vraagt in memorandum hervorming van het auteursrecht

Copyright-knop in plaats van de C-knop op toetsebord

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) en de Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht stelden een memorandum op met het oog op de regionale, federale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014. In het memorandum doen ze een aantal voorstellen om het auteursrecht aan te passen aan de digitale samenleving en om een evenwicht te bereiken tussen de rechten van de gebruikers enerzijds en van de rechthebbenden anderzijds.

Actiepunten

SA&S is er van overtuigd dat informatie en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit is volgens hen alleen mogelijk wanneer het auteursrecht opnieuw in evenwicht is. Met 8 actiepunten bieden zij een oplossing voor dit probleem:

 • Grenzen aan de uitbreiding van het auteursrecht.
 • Een meer transparante beschermingsduur.
 • Een grondige herwerking van de uitzonderingen: minder restricties en meer flexibiliteit voor nieuwe vormen van informatiegebruik.
 • Geen uitholling van de wettelijke uitzonderingen.
 • Ruimte voor digitalisering van cultureel erfgoed.
 • Transparante beheersvennootschappen.
 • Ondersteuning voor open access en datamining in het onderzoek.
 • Een eerlijk beleidskader voor het hergebruik van overheidsinformatie.

Een overzicht van de standpunten en het volledige memorandum dat ook werd ondertekend door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en haar partnerbibliotheken, vindt u op de website van SA&S.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 18-09-2013
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)